Tổng Đại Lý Bảo Hiểm Là Gì / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Uqpx.edu.vn

Đại Lý Bảo Hiểm Là Gì?

Đại lý bảo hiểm là người đại diện cho doanh nghiệp bảo hiểm hưởng hoa hồng đại lý do doanh nghiệp trả theo quy định của pháp luật.

Đại lý bảo hiểm có nhiệm vụ:

+ Giới thiệu, chào bán bảo hiểm.

+ Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm.

+ Thu phí bảo hiểm.

+ Thu xếp giải quyết quyền lợi bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

2, ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm

+ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam.

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

+ Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm do co sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

3, ĐỐI TƯỢNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Đang chấp hành hình phạt tù.

+ Bị tước quyền hành nghề đại lý.

+ Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Đồng thời làm đại lý cho doanh nghiệp khác mà không được chấp thuận bằng văn bản của doanh nghiệp mình đang làm đại lý.

4, VAI TRÒ CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Đối với người mua bảo hiểm: Giúp Khách hàng có biện pháp phòng chống, chuyển giao rủi ro, có hoạch định và phương pháp thực hiện tài chính an toàn và hữu hiệu.

Đối với doanh nghiệp bảo hiểm: Là yếu tố quyết định thành công của doanh nghiệp, gia tăng thị phần, gia tăng doanh thu.

Đối với xã hội: Thực hiện trách nhiệm cao cả đối với cộng đồng, giúp số đông Khách hàng tham gia đóng phí bảo hiểm hỗ trợ, chia sẻ rủi ro cho số ít Khách hàng không may mắn gặp rủi ro, tổn thất.

5, QUYỀN, NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

QUYỀN

+ Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý đối với doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Được đào tạo, nâng cao trình độ do doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức.

+ Được cung cấp thông tin cần thiết đối với các hoạt động đại lý bảo hiểm.

+ Yêu cầu hoàn tiền ký quỹ nếu có.

NGHĨA VỤ

+ Thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

+ Ký quỹ cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thoả thuận trong hợp đồng đại lý.

+ Giới thiệu, bán bảo hiểm, cung cấp đầy đủ thông tin cho bên mua bảo hiểm.

+ Tham gia các khoá học đào tạo nâng cao trình độ do doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức.

+ Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.

TRÁCH NHIỆM

+ Trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây ra thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm thì:

Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết.

Đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

6, ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ CỦA ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

a, Hoạt động tư vấn cho Khách hàng tham gia bảo hiểm

+ Luôn quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của Khách hàng, đặt quyền lợi của Khách hàng lên trên quyền lợi cá nhân.

+ giúp Khách hàng lựa chọn giải pháp phù hợp, có lợi nhất, chuyển giao được đầy đủ rủi ro.

+ Phân tích để Khách hàng có giải pháp phù hợp với nhu cầi và tài chính của mỗi người.

+ Cho Khách hàng: Đầy đủ, trung thực, rõ ràng, chính xác về doanh nghiệp bảo hiểm, sản phẩm, quy tắc, điều khoản, điều kiện và phạm vi bảo hiểm.

+ Cho doanh nghiệp bảo hiểm: Mức độ trung thực của Khách hàng trong việc cung cấp thông tin.

+ Kê khai thay, giả mạo chữ ký khách hàng, kê khai hộ, tuỳ tiện huỷ bỏ hay thay đổi bất kỳ nội dung nào trong giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm, đơn bảo hiểm….

+ Tiết lộ thông tin về Khách hàng cho bất kỳ người nào không có trách nhiệm biết nếu không được sự đồng ý của Khách hàng.

+ Thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý, bảo quản, cấp và nộp đơn hay

c, Chấp hành chế độ thu, nộp phí bảo hiểm

+ Viết đầy đủ, rõ ràng, chính xác các nội dung của hoá đơn thu phí bảo hiểm và giao một liên cho khách hàng.

+ Viết hoá đơn phải theo trình tự thời gian, không bỏ cách số thứ tự hoá đơn, tránh ghi, nhầm lẫn.

+ Nộp đầy đủ phí bảo hiểm ngay sau khi thu không được chiếm dụng dưới bất kỳ hình thức nào.

d, Đảm bảo hình ảnh đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm

+ Tuyệt đối giữ uy tín cho doanh nghiệp.

+ Tận tâm cống hiến, tích cực khai thác hợp đồng mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

+ Không được: Lợi dụng nghề nghiệp gây thiệt hại cho doanh nghiệp, sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp vào các mục đích khác, tiết lộ những thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

e, Phục vụ tận tuỵ cho khách hàng

+ Xây dựng cho mình phong cách tận tuỵ phục vụ khách hàng thể hiển qua lời nói, cử chỉ, hành vi, thái độ cư xử.

+ Không quản ngại khó khăn, thời gian, giờ giâc để ưu tiên phục vụ khách hàng.

+ Làm việc bằng mọi khả năng và nhiệt tình của bản thân. Thường xuyên giữ mối liên hệ thăm hỏi, thể hiện sự quan tâm chăm sóc tới khách hàng.

f, Trung thực với đồng nghiệp

+ Quan hệ tốt với cán bộ của doanh nghiệp, bảo đảm sự thân ái, tôn trọng lẫn nhau.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt nội quy doanh nghiệp.

+ Hợp tác tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ. Tuyệt đối không được giành khách hàng và nói xấu lẫn nhau.

+ Không được nói xấu hay gây ra một mâu thuẫn nào với đại lý và doanh nghiệp bảo hiểm khác. Không tìm cách thuyết phục khách huỷ bỏ hợp đồng để tham gia bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm mình làm đại lý.

g, Tuân thủ mọi quy định của pháp luật

+ Quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

+ Quy định của pháp luật ngoài lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

h, Tuân thủ về các quy định tài chính, tiền tệ

+ Tiền của Khách hàng.

+ Tiền của Doanh nghiệp bảo hiểm.

+ Tiền của đại lý bảo hiểm.

Đại Lý Bảo Hiểm Là Gì? Nguyên Tắc Hoạt Động Của Đại Lý Bảo Hiểm?

Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo ủy quyền. Vậy đại lý bảo hiểm là gì? Nguyên tắc hoạt động của đại lý bảo hiểm?

Căn cứ pháp lý:

– Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000

– Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi bổ sung 2010

– Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm.

– Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm.

– Đại lý bảo hiểm có thể được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các hoạt động sau đây:

+ Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

+ Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

+ Thu phí bảo hiểm;

+ Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm

– Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm do đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết, đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã bồi thường cho người được bảo hiểm.

3.Nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm

– Tổ chức, cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện hoạt động đại lý và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm.

– Đại lý bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau đây:

+ Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;

+ Khuyến mại bất hợp pháp;

+ Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác.

Bị Cho Là Hoạt Động Đa Cấp, Các Đại Lý Bảo Hiểm Tổ Chức Nói Gì?

Đại lý tổ chức, cần thiết nhưng còn nhiều băn khoăn Theo ghi nhận của phóng viên từ các công ty bảo hiểm, đại lý cá nhân, chuyên gia trong ngành bảo hiểm nhân thọ, ngoài những đại lý bảo hiểm tâm huyết, trách nhiệm với nghề, vẫn còn nhiều đại lý cả tổ chức, cá nhân và bán qua kênh ngân hàng (bancassurance) hoạt động theo tư duy ngắn hạn, chộp giật và khó kiểm soát. Nguyên nhân chính là do áp lực doanh số, áp lực tuyển dụng đại lý mới, trong khi nhiều công ty bảo hiểm lơ là với công tác đào tạo. Hiện nay, trên thị trường ngày càng xuất hiện nhiều đại lý tổ chức mới như Công ty TNHH Insulife Việt Nam, Công ty cổ phần Phát triển hợp danh Active Life, Công ty cổ phần Best Life, Công ty cổ phần BRICS Việt Nam, Công ty cổ phần Thế giới bảo hiểm Insurword, Công ty cổ phần Dịch vụ Vietlife, Công ty cổ phần Quốc tế VSlife, Công ty TNHH Gia Khánh Hồng Bàng, hay trước đó là Công ty cổ phần TC Advisors… Có thể nói, sự xuất hiện của các đại lý bảo hiểm tổ chức là khó cấm cản và phải nhìn nhận rằng, các đại lý tổ chức này góp phần giúp thị trường bảo hiểm đa dạng hơn, giúp đưa sản phẩm bảo hiểm đến với nhiều người dân hơn. Bởi ngoài các hợp tác độc quyền, thì mô hình đại lý tổ chức được xem như mô hình bảo hiểm không độc quyền. Tuy nhiên, trong số các đại lý bảo hiểm tổ chức mới xuất hiện trên thị trường, có nhiều “tay ngang” hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, bất động sản, giải trí… Thậm chí, có một số đại lý bảo hiểm tổ chức hoạt động có dấu hiệu bán bảo hiểm nhân thọ theo phương thức đa cấp, đã đặt ra những quan ngại nhất định cho thị trường. Ngoài ra, sự xuất hiện ngày một nhiều tổ chức đại lý có thể khiến thị trường phát sinh những vấn đề mới như: tình trạng “săn” người từ kênh đại lý truyền thống; tỷ lệ duy trì hợp đồng từ năm thứ hai trở đi dự báo ở mức thấp, phá bỏ tính chất đóng phí thường niên của bảo hiểm nhân thọ; đại lý tổ chức hình thành mô hình kim tự tháp, trong đó người tham gia mạng lưới của đại lý tổ chức sẽ phải mua hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để lấy quyền gia nhập mạng lưới; chất lượng tư vấn của thành viên đại lý tổ chức khó đảm bảo; hay đại lý tổ chức ký hợp đồng với nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ khác nhau…Các đại lý tổ chức nói gì? Trao đổi với phóng viên, một số đại lý tổ chức cho rằng, mô hình này còn khá mới mẻ ở Việt Nam và hiện nhiều người dân vẫn chưa thể phân biệt được hác nhau giữa mô hình tổ chức đại lý bảo hiểm với các mô hình kênh phân phối truyền thống , thậm chí còn đánh đồng mô hình này với phương thức bán h àng đa cấp hoặc môi giới bảo hiểm (một loại hình phải được cấp phép mới được phép hoạt động ở Việt Nam). Dù được thành lập bởi 1 chuyên gia bảo hiểm lâu năm trong ngành là ông Nguyễn Đức Thắng (giữ chức Chủ tịch Công ty), nhưng việc Công ty cổ phần Sứ Giả Bình An không ký thỏa thuận hợp tác trực tiếp với các công ty bảo hiểm nhân thọ, mà chỉ ký kết với một số các văn phòng đại lý, đơn vị thành viên trực thuộc của công ty bảo hiểm nhân thọ, trong đó có Bảo hiểm Bảo Việt, các văn phòng tổng đại lý đến từ Generali, AIA, Sun Life, Dai-ich Life, khiến thị trường băn khoăn về tư cách bán bảo hiểm của công ty này. Bởi theo Điều 84, Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định. Nghĩa là, hợp đồng đại lý bảo hiểm là hợp đồng ủy quyền; bên giao ủy quyền là doanh nghiệp bảo hiểm, chỉ có doanh nghiệp bảo hiểm mới có quyền ký hợp đồng đại lý bảo hiểm với cá nhân/ tổ chức. Những cá nhân, tổ chức đang làm cho đại lý bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thể ủy quyền lại công việc đại lý bảo hiểm cho bất cứ bên thứ ba nào khác. Tức là, không có chuyện gọi là “đại lý của đại lý”. Về những băn khoăn này, trao đổi với phóng viên, ông Thắng khẳng định, Công ty chỉ làm đại lý bảo hiểm mảng phi nhân thọ (ở đây là Bảo hiểm Bảo Việt), còn với các sản phẩm bảo hiểm của khối nhân thọ, Công ty chỉ giới thiệu khách hàng cho các tổng đại lý, đại lý của công ty bảo hiểm đó. “Chúng tôi chỉ hoạt động đại lý phi nhân thọ. Chúng tôi không làm đại lý cho khối bảo hiểm nhân thọ, do đó không tuyển đại lý bán bảo hiểm, chỉ giới thiệu khách hàng”, ông Thắng nói. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty cổ phần BRICS Việt Nam, đơn vị được cho là hoạt động theo mô hình đa cấp khẳng định, Công ty không kinh doanh theo hình thức đa cấp, mà chỉ kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm. “Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động kinh doanh đặc thù với các đặc điểm có thể bị nhầm lẫn với kinh doanh đa cấp, chẳng hạn như hoạt động đại lý bảo hiểm thông qua các đại lý bảo hiểm cá nhân; có hệ thống cấp bậc đại lý phụ thuộc vào doanh số. Tuy nhiên, khác với kinh doanh theo hình thức đa cấp, hoạt động đại lý bảo hiểm được quản lý chặt chẽ bởi các cơ quan nhà nước và hệ thống văn bản pháp luật về kinh doanh bảo hiểm. Chẳng hạn, cá nhân phải được đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm và được cấp mã số đại lý bảo hiểm cá nhân khi tham gia hoạt động đại lý bảo hiểm”, đại diện BRICS nói. Cũng theo BRICS, đại lý sẽ nhận được hoa hồng do doanh nghiệp bảo hiểm chi trả theo quy định về thù lao và hoa hồng tại Thông tư 50/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/5/2017. Trong khi đó, với Best Life, trước những băn khoăn về bảng thu nhập hình tháp có in logo của Best Life và được cho là do người của Công ty thiết kế , ông Cao Bá Cảnh, Tổng giám đốc Best Life cho biết, thù lao của các thành viên được xét tuyển dựa trên việc tích lũy điểm hoạt động và việc đào tạo ra đội ngũ kế cận đạt tiêu chuẩn mà chính sách đề ra. Công ty sẽ từ chối chi trả đầy đủ nếu thành viên vi phạm các tiêu chuẩn như chưa phải là tư vấn viên, chưa qua đào tạo, chưa qua học và chưa nhận code của Bộ Tài chính quy định về người tư vấn sản phẩm bảo hiểm. “Các thành viên cũng không được thu tiền của người mua bảo hiểm, mà người mua phải chuyển tiền trực tiếp về công ty bảo hiểm khi họ ký hợp đồng. Các trường hợp cố tình lợi dụng thương hiệu của Best Life, nhân danh Best Life để thực hiện các mục đích cá nhân, gây ảnh hưởng tới khách hàng, tới Best Life, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm sẽ bị xử phạt theo từng cấp độ khác nhau”, ông Cảnh nói. Một số đại lý tổ chức cũng cho biết, họ đang vận hành bộ máy dựa trên Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm hướng đến năm 2025” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 242/QĐ-TTG ngày 28/2/2019. Theo đề án này, đối với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đa dạng hóa phương thức và phát triển các sản phẩm phù hợp với xu thế kinh doanh gắn liền với cách mạng công nghệ 4.0, vừa đáp ứng nhu cầu khách hàng, vừa đơn giản trong thẩm định và chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng sử dụng công nghệ cao, nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp bảo hiểm, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tương ứng. “Chúng tôi đang vận dụng tối đa công nghệ mới quản lý kinh doanh, áp dụng hệ thống tiếp thị liên kết để phát triển thị trường và ứng dụng đào tạo cho đội ngũ kinh doanh. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác của Nhật Bản để giúp khách hàng có được dịch vụ mang tính công nghệ cao của, khắc phục được khiếm khuyết của thị trường đó là “tam sao thất bản”- lưu giữ đoạn hội thoại về tư vấn giữa đại lý bảo hiểm với khách hàng, phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tương ứng sau này”, ông Cảnh nói.

Đại Lý Bảo Hiểm Làm Gì?

Việc biết đại lý bảo hiểm nào sẽ cho bạn một cái nhìn tốt hơn về việc bạn có cần một đại lý bảo hiểm hay không. Nhân viên đại lý bảo hiểm cá nhân xử lý các chính sách bảo hiểm ô tô, gia đình, ô tô, xe máy, RV và thuyền. Các đại lý bảo hiểm đã thiết lập các chính sách mới, duy trì các chính sách hiện hành và trợ giúp với quy trình yêu cầu bồi thường.

Đại lý bảo hiểm thiết lập chính sách bảo hiểm mới

Một trong những công việc của đại lý bảo hiểm là bán bảo hiểm.

Nó có nghĩa là lấy thông tin của khách hàng tiềm năng và chạy nó thông qua các hãng bảo hiểm được chỉ định của đại lý. Các đại lý hướng dẫn khách hàng thông qua quy trình bảo hiểm giải thích bảo hiểm và đưa ra lời khuyên. Đại lý có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi nói đến loại bảo hiểm nào bạn nên mua.

Đại lý biết tất cả các khoản giảm giá có sẵn thông qua các hãng bảo hiểm của họ. Họ được huấn luyện để biết cách đảm bảo bạn có bảo hiểm mà bạn cần. Hãng bảo hiểm có thể có các quy tắc khác nhau. Một đại lý sẽ biết những gì là hợp pháp và chống lại chính sách cho mỗi hãng bảo hiểm cụ thể của họ. Ví dụ, một số hãng bảo hiểm yêu cầu một chiếc xe có tên là người được bảo hiểm có tên để chính sách có thể được thi hành, trong khi một số hãng bảo hiểm không quan tâm ai đứng tên.

Việc thiết lập chính sách mới không nhất thiết có nghĩa là sao chép chính sách hiện tại của bạn. Một đại lý có kỹ năng sẽ có thể xem xét chính sách của bạn và đưa ra các mẹo tiết kiệm bằng cách thay đổi mức độ phù hợp hoặc tìm kiếm giảm giá mới.

Hoặc ngược lại, có thể bạn không được bảo hiểm. Một đại lý bảo hiểm sẽ có thể xác định cả hai, nơi mà chính sách hiện tại của bạn vượt trội hoặc giảm ngắn.

Đại lý bảo hiểm duy trì chính sách hiện tại

Thực hiện thay đổi: Chính sách bảo hiểm cần được bảo trì. Thay đổi gia đình, thay đổi phương tiện và mức độ phù hợp của bạn có thể dễ dàng thay đổi.

Đại lý bảo hiểm thực hiện thay đổi, chấp nhận thanh toán và in tài liệu quan trọng như bằng chứng bảo hiểm cho khách hàng một cách thường xuyên.

Phối hợp với Bên cho vay: Các đại lý bảo hiểm cũng phối hợp với các công ty cho vay và các công ty thế chấp một cách thường xuyên. Tổ chức cho vay của bạn muốn xác minh phạm vi bảo hiểm và đại lý bảo hiểm của bạn hỗ trợ trong quá trình xác minh. Thiết lập thông tin người nhận thanh toán bị mất và fax và xác minh email cũng nằm trong danh sách nhiệm vụ mà đại lý bảo hiểm đài thọ.

Đại lý bảo hiểm trợ giúp với khiếu nại

Tuyên bố cuộc gọi Trong: Tại thời điểm yêu cầu bồi thường, đại lý bảo hiểm thực sự có thể có ích. Đại lý bảo hiểm và người điều chỉnh khiếu nại có các công việc khác nhau. Tuy nhiên, một đại lý bảo hiểm có thể làm cho quy trình khiếu nại trở nên mượt mà hơn. Rất nhiều đại lý gọi khiếu nại vào trung tâm dịch vụ cho khách hàng của họ.

Đôi khi nộp đơn yêu cầu bồi thường có thể là một quá trình tẻ nhạt và gây phiền nhiễu. Bỏ qua phần đó của quá trình bằng cách cho phép đại lý bảo hiểm của bạn chăm sóc nó cho bạn.

Đưa ra lời khuyên: Nhân viên bảo hiểm cũng có thể đưa ra lời khuyên có giá trị khi nói đến yêu cầu bảo hiểm. Nếu gần đây bạn có nhiều khiếu nại , đại lý bảo hiểm có thể đi qua tình huống cụ thể của bạn để xác định lộ trình hiệu quả nhất cho bạn. Trong một số trường hợp, nó không nộp đơn yêu cầu bồi thường.

Vì vậy, hãy liên lạc giữa bạn và đại lý của bạn để đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt.

Các đại lý bảo hiểm có một danh sách dài các nhiệm vụ nhỏ để giữ cho họ bận rộn suốt cả ngày. Trả lời các câu hỏi về thay đổi tỷ lệ, tìm kiếm các giao dịch tốt nhất cho khách hàng và trợ giúp với khiếu nại về bảo hiểm là một phần lớn hoạt động hàng ngày của họ.

Related Content

Fresh articles

Intresting articles