Quy Định Đại Lý Thủ Tục Hải Quan / Top 4 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 # Top View | Uqpx.edu.vn

Sửa Quy Định Về Đại Lý Làm Thủ Tục Hải Quan

Thực hiện quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan, công chức hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải; vận chuyển, làm thủ tục hải quan đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan và quản lý thuế cho chủ hàng.

Đại lý làm thủ tục hải quan (giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật) phải ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; người được cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện việc khai và làm thủ tục hải quan trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký với chủ hàng; đại lý làm thủ tục hải quan nộp hợp đồng đại lý cho cơ quan hải quan dưới dạng chứng từ điện tử đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan điện tử, nộp bản chụp đối với trường hợp đăng ký tờ khai giấy khi phát sinh chủ hàng mới hoặc hợp đồng nguyên tắc mới hoặc khi lần đầu làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan hoặc khi xác định hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. Giám đốc đại lý hoặc người được giám đốc ủy quyền theo quy định của pháp luật thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan khi thực hiện các công việc quy định.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung quy định “Tạm dừng, chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan”: Khi có cơ sở chứng minh đại lý làm thủ tục hải quan hoạt động không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan hoặc không hoạt động đúng tên và địa chỉ đã đăng ký với cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan quyết định tạm dừng hoạt động theo mẫu số 06 ban hành kèm Thông tư này.

Đại lý làm thủ tục hải quan bị chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau: Bị xử lý về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế hoặc thông đồng với chủ hàng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; cung cấp dịch vụ làm thủ tục hải quan mà không ký hợp đồng đại lý với chủ hàng; có gian lận trong việc cung cấp hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan hoặc hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan…

Theo chúng tôi

Quy Định Về Đại Lý Làm Thủ Tục Hải Quan Hiện Nay Là Gì?

Đại lý làm thủ tục hải quan được nhiều chủ hàng lựa chọn khi xuất nhập khẩu hàng hóa. Vậy quy định về đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

Đại lý làm thủ tục hải quan sẽ thay mặt tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện các thủ tục hải quan. Trường hợp chủ hàng hóa xuất nhập khẩu là cá nhân, tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư số 12/2015/TT-BTC

1.Các quy định về đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện công việc theo thỏa thuận

Đại lý làm thủ tục hải quan là gì?

– Đại lý làm thủ tục hải quan được pháp luật quy định là người khai hải quan.

a) Xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định của pháp luật;

b) Vận chuyển, làm thủ tục hải quan đưa vào, đưa ra khu vực giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

c) Cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục hải quan và quản lý thuế cho chủ hàng;

đ) Thực hiện thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, xét hoàn thuế, giảm thuế, xét giảm thuế, không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

e) Thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan hải quan;

g) Thực hiện các thủ tục hành chính khác với cơ quan hải quan.

2.Điều kiện để trở thành đại lý làm thủ tục hải quan

Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

b) Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

– Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

– Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

c) Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

3.Thủ tục đề nghị công nhận đủ điều kiện đại lý làm thủ tục hải quan

– Hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gồm:

a) Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (theo mẫu): 01 bản chính;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chụp;

c) Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan

Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

– Nơi nộp hồ sơ: Tổng cục Hải quan

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Đại Lý Thủ Tục Hải Quan

Dịch vụ Đại Lý Hải Quan là gì?

Hiện nay với việc ngày càng đơn giản hóa thủ tục hải Quan, vấn đề dịch vụ do các Công ty có chức năng đại lý Hải Quan – Công ty được công nhận “Đại Lý Thủ Tục Hải Quan”, lại vô cùng đơn giản và nhanh chóng, rút ngắn rất nhiều thời gian về mặt để Thông Quan Hàng Hóa Nhập Khẩu – Xuất Khẩu cho các Doanh Nghiệp tại Tphcm nói chung.

Dịch vụ đại lý thủ tục Hải Quan tại Tphcm

Ưu điểm của Đại Lý Hải Quan

Việc ký hồ sơ giấy tờ Hải Quan và chữ ký số điện tử giờ thì không cần thiết nữa bởi vì đã có Đại Lý Hải Quan sẽ thay khách hàng làm việc đó. Khách hàng không phải tốn nhiều thời gian để chờ ký hồ sơ giấy tờ cho Công ty Dịch Vụ Giao Nhận Hải Quan để đi khai Hải Quan.

Trách nhiệm của bên cung cấp Dịch Vụ Đại Lý Thủ Tục Hải Quan sẽ cao hơn nhiều so với dịch vụ của Công ty Khai Thuê Hải Quan thông thường.

Vấn đề thông quan trở nên hiệu quả hơn gấp nhiều lần mà Dịch Vụ Đại Lý Làm Thủ Tục Hải Quan

Đại Lý kê khai Thủ Tục Hải Quan tại Tphcm

Dịch vụ Đại Lý Thủ Tục Hải Quan

Chuẩn bị Hồ Sơ Khai Báo Hải Quan theo thông tin khách hàng cung cấp

Khai Hải Quan điện tử và xuất trình hồ sơ cho cán bộ Hải Quan để thông quan hàng hóa

Thay mặt chủ hàng xuất trình hàng hóa để Cơ quan Hải Quan kiểm tra hàng hóa (Nếu hàng hóa phải kiểm tra) hoặc lấy mẫu để kiểm tra chuyên ngành.

Thay mặt khách hàng nộp thuế phí, lệ phí Hải Quan của lô hàng nhập khẩu – xuất khẩu và các thủ tục hành chính khác.

Đóng hàng hoặc rút hàng tại cảng

Vận chuyển hàng từ cảng về kho khách hàng sau khi hàng hóa đã được thông quan theo quy định.

Tại sao chọn “dịch vụ đại lý hải quan” của Goldwell Logistics?

Là đại lý hải quan theo quyết định số 1773 của Tổng Cục Hải Quan cấp

Là công ty đại lý Hải Quan chuyên nghiệp và tin cậy

Làm thủ tục Hải Quan chuyên nghiệp, nhanh chóng, không phát sinh chi phí dịch vụ.

Hoàn toàn có thể hỗ trợ Doạnh Nghiệp ở xa một cách dễ dàng và thuận tiện

Cung cấp dịch vụ “đại lý hải quan” tại các tỉnh/vùng miền khác nhanh như: tphcm, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai,….

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn và báo giá: Tel/Fax: 028.38422985; 028.38449880 Email: sales@goldwell-logistics.com; goldwell@goldwell-logistics.com Hotline: 0934-171-588

Thủ Tục Xin Giấy Phép Đại Lý Làm Thủ Tục Hải Quan

– Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

– Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;

– Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định;

– Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;

+ Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;

+ Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Hồ sơ xin giấy phép đại lý làm thủ tục hải quan

– Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư: 01 bản chụp;

– Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, gồm:

+ Đơn đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu;

+ Bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng thuộc các chuyên ngành luật, kinh tế, kỹ thuật: 01 bản chụp;

+ Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: 01 bản chụp;

+ Chứng minh thư nhân dân: 01 bản chụp;

+ 01 ảnh 2×3.

Các chứng từ bản chụp do giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.

3. Trình tự thực hiện thủ tục xin giấy phép đại lý làm thủ tục hải quan

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ về Tổng cục Hải quan;

– Tổng cục Hải quan tiếp nhận hồ sơ; yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

– Khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Hải quan xem xét hồ sơ;

Trường hợp đủ điều kiện, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định công nhận đại lý làm thủ tục hải quan, cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp không đủ điều kiện thì có văn bản trả lời doanh nghiệp.