Đại Lý Thuế Là Gì / Top 10 # Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 6/2023 # Top View | Uqpx.edu.vn

Nhân Viên Đại Lý Thuế Là Gì?

Đại lý thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ về thuế; dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Để đảm bảo an toàn cho doanh nghiệp về sổ sách, chứng từ và báo cáo thuế, nhân viên đại lý thuế phải có đủ các điều kiện sau:

– Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam

– “Nhân viên đại lý thuế” là người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế cấp, làm việc cho đại lý thuế và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

– Là thành viên sáng lập hoặc có hợp đồng lao động làm việc trong tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;

-Tại một thời điểm, người có chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế tại một (01) đại lý thuế.

-Đại lý thuế chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kiểm tra.

Theo Điều 105 tại Luật Quản lý thuế sửa đổi được thông qua ngày 13/06/2019 tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

+ Người được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế phải có các tiêu chuẩn sau:

Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;

Có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế từ ba mươi sáu(36) tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

Đạt kết quả kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế; kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế gồm hai (02) môn thi: môn pháp luật thuế và môn kế toán.

+ Người có Chứng chỉ kiểm toán viên hoặc Chứng chỉ kế toán viên do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định được cấp chứng chỉ hành nghề đại lý thuế mà không phải tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

+ Người có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế làm việc tại doanh nghiệp đại lý thuế gọi là nhân viên đại lý thuế. Nhân viên đại lý thuế phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

+ Những người không được làm nhân viên đại lý thuế:

Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân;

Người đang bị cấm hành nghề đại lý thuế, kế toán, kiểm toán, theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Người bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về thuế, kế toán, kiểm toán mà chưa hết thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt trong trường hợp bị phạt cảnh cáo hoặc chưa hết thời hạn một (01) năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hành chính khác.

+ Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức thi, điều kiện miễn môn thi; thủ tục cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề đại lý thuế.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Đại Lý Thuế Là Gì? Nên Sử Dụng Đại Lý Thuế Hay Không?

Đại lý thuế là gì? Kinh tế phát triển, đòi hỏi phải dần tiến tới xã hội hóa một số lĩnh vực mà Nhà nước đang quản lý. Nhằm minh bạch và thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước. Thuế cũng không nằm ngoài quy luật phát triển này. Từ đó, các công ty Đại Lý Thuế được ra đời.

Đại lý thuế là gì?

Khi thành lập pháp nhân để kinh doanh thì doanh nghiệp bạn bắt buộc phải có sổ sách kế toán và kê khai, nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định pháp luật. Người làm tất cả những công việc đó là phòng kế toán của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, luật thuế thì rất rộng và thường xuyên thay đổi, do đó. Người làm kế toán rất khó để có thể nắm bắt được hết các điểm thay đổi đó dễ dẫn đến việc kê khai sai, thiếu, hoặc thừa số thuế phải nộp. Hậu quả là doanh nghiệp bị truy thu và phạt thuế.

Sự chuyên môn hóa tất yếu sẽ làm nảy sinh ra một tổ chức có chuyên môn sâu về thuế đứng ra giải quyết các thủ tục đó thay cho doanh nghiệp. Đại lý thuế chính là một tổ chức như vậy.

– Sử dụng dịch vụ đại lý thuế sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí so với thuê kế toán bên ngoài. Hiện nay, để thuê một kế toán có chuyên môn và kinh nghiệm thì chi phí phải trả hàng tháng tối thiểu từ 7 đến 9 triệu đồng. Nếu sử dụng dịch vụ đại lý thuế thì doanh nghiệp có thể tiết kiệm được 50% đến 70% khoản chi phí đó.

– Đại lý thuế ra đời cũng hạn chế tình trạng sử dụng kế toán thiếu nghiệp vụ, kế toán thiếu kiến thức về thuế. Tuyển dụng các kế toán này. Doanh nghiệp đôi khi phải rất vất vả và tốn kém để giải quyết các vấn đề phát sinh với cơ quan thuế.

Nội dung dịch vụ Đại lý thuế chúng tôi cung cấp:

Lập hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh

Lập hồ sơ phát hành hoá đơn và nộp cho cơ quan thuế

Hàng tháng, tính số thuế phải nộp và lập tờ khai thuế GTGT. Thuế TNCN (Thuế TNCN có thể nộp hàng quý)

Hàng quý tính và lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý, báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý.

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm, hoặc

– Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng. Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản

Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Lập quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm

Khai và quyết toán thuế nhà thầu

Khai thuế thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tài nguyên

Lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế

Tư vấn các sắc thuế hiện hành: GTGT, TNDN, TNCN, nhà thầu, …

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

Fanpage: Đại Lý Thuế Trọng Tín

Điều Kiện Dự Thi Chứng Chỉ Đại Lý Thuế Là Gì?

Thông tư 117/2012/TT-BTC, ngày 19/07/2012.

Thông tư 51/2017/TT-BTC, ngày 19/05/2017, sửa đổi bổ sung Thông tư 117/2012/TT-BTC.

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC ngày 09/05/2018. (hợp nhất Thông tư TT 117/2012/TT-BTC và TT 51/2017/TT-BTC).

Đại lý thuế – Chứng chỉ đại lý thuế.

Sự thật là “Chứng chỉ đại lý thuế” là cách gọi tắt, cách gọi ngắn gọn mà mọi người vẫn thường dùng. Còn tên gọi chính xác là “Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế”.

Đại lý thuế là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC.

Các thủ tục về thuế gồm: Đăng ký thuế, khai thuế, nộp,, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế. Các thủ tục hành chính thuế khác thay người nộp thuế.

Tại sao lại phải có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế?

Đại lý thuế muốn hoạt động cần có ít nhân 02 nhân viên có chứng chỉ hành nghề đại lý thuế. Đó là điều kiện cần để cho doanh nghiệp làm mảng đại lý thuế có thể hoạt động. Hơn nữa khi có trong tay chứng chỉ đại lý thuế cũng phần nào chứng tỏ được năng lực của bạn về kế toán và pháp luật về thuế. Giúp bạn có nhiều cơ hội hơn trong công việc.

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế mới nhất.

LƯU Ý: ĐIỀU KIỆN NÀY SẼ ĐƯỢC THAY ĐỔI TỪ NGÀY 01/07/2020. Cụ thể:

– Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

– Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế từ 36 tháng trở lên sau khi tốt nghiệp đại học;

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế được quy định tại:

Điều 11 Thông tư 117/2012/TT-BTC.

Và được sửa đổi bởi khoản 4, Điều 1 Thông tư 51/2017/TT-BTC.

1. Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế đầu tiên cần nói tới.

– Có lý lịch rõ ràng, và không thuộc cái trường hợp sau:

+ Những người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

+ Đối tượng đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù.

+ Đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hải quan, kiểm toán bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn một (01) năm, kể từ ngày có quyết định xử phạt.

+ Đối tượng là cán bộ, công chức theo quy định.

+ Các đối tượng thuộc trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Để dự thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thì các bạn phải có Và phải thuộc các Hoặc thí sinh phải có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở của chuyên ngành khác và có t bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên. ổng học trình (hoặc tiết học) các môn về kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động tài chính, tài chính, thuế từ 7% trên tổng số học trình (hoặc tiết học) cả khóa học trở lên. chuyên ngành

Có thời gian làm việc thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán, luật tính từ thời gian tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

4. Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế về hồ sơ dự thi chứng chỉ đại lý thuế.

– Thời gian nhận hồ sơ.

– Điều kiện cuối cùng là thí sinh phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định

Ngoài nộp đầy đủ hồ sơ ra thì điều dự thi chứng chỉ đại lý thuế cần có là nộp hồ sơ đúng thời hạn. Vào kỳ tháng 04/2019:

Kỳ thi thứ nhất (vào tháng 4/2019): nộp hồ sơ từ ngày 14/01/2019 đến ngày 18/01/2019.

Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: từ 13 giờ đến 17 giờ.

Đang tải…

Chứng Chỉ Đại Lý Thuế Là Gì? Thời Hạn, Điều Kiện Hành Nghề Mới Nhất

Trong những năm gần đây, cụm từ Đại Lý Thuế được nhắc rất nhiều trên các diễn đàn, báo chí và cộng đồng kế toán. Phải nói rằng, khi sử dụng các Đại Lý Thuế thì các doanh nghiệp sẽ rất thuận lợi về các thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế theo đúng quy định của Pháp Luật-Luật quản lý thuế.

Theo số liệu thống kê tính đến tháng 10/2016 thì thành phố Hà Nội có trên 120.000 Doanh nghiệp, 140.000 hộ cá thể và hơn 3.200.000 người nộp thuế thu nhập cá nhân, 122 dự án nộp tiền sử dụng đât, 8.300 điểm thuê đất của thổ chức cá nhân và gần 2 triệu hộ gia đình nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Trong khi đó, thành phố mới chỉ có khoảng 97 Doanh nghiệp đủ điều kiện làm dịch vụ Đại lý thuế với đa số trong điều kiện vừa đủ theo quy định (2 người có chứng chỉ Đại lý thuế). Những con số nói trên cho thấy, chỉ tính riêng Hà Nội đang có nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng Đại lý thuế vì những ích vụ mà nó mang lại, chưa tính đến nhu cầu ở thành phố lớn khác như TP HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai….

Sử dụng dịch vụ Đại Lý Thuế sẽ giúp doanh nghiệp có thời gian, không phải lo lắng về luật thuế, hay các quy định về thuế và doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm và tập trung vào công việc sản xuất, kinh doanh của mình.

Đại Lý Thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế – Đại lý thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế.

Theo điều 6 – Thông tư 117/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 19 tháng 07 năm 2012, Điều kiện thi đại lý thuế là gì?được quy định chi tiết Đại Lý Thuế phải có đầy đủ các điều kiện sau:

Đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp Luật.

+Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doan.

+Có ít nhất hai (02) nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Tại sao phải cần Chứng Chỉ Đại Lý Thuế?

Được cấp phép thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Được Thực hiện các quyền của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và theo hợp đồng đã ký với người nộp thuế.

Đại Lý Thuế được cơ quan thuế các cấp hỗ trợ:

Cung cấp, hướng dẫn cài đặt và sử dụng các phần mềm thực hiện thủ tục thuế điện tử.

Được mời tham dự các lớp đào tạo, tập huấn các nội dung, quy đinh về chính sách thuế, thủ tục về thuế do cơ quan thuế tổ chức.

Chịu Trách nhiệm Ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân nộp thuế

Công ty Đại Lý thuế đã được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh về việc làm dịch vụ và thủ tục về thuế và có tên trong danh sách đại lý thuế được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế mới được thực hiện ký hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Ngoài ra Đại Lý thuế phải lập hợp đồng bằng văn bản với tổ chức, cá nhân nộp thuế về phạm vi công việc thủ tục về thuế được ủy quyền , thời hạn được ủy quyền, trách nhiệm của các bên và các nội dung khác do hai bên thỏa thuận và được ghi trong hợp đồng không trái với quy định của Pháp Luật.

Đại Lý Thuế phải Cung cấp chính xác, kịp thời theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế các tài liệu, chứng từ để chứng minh tính chính xác những việc như khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, đề nghị số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn của người nộp thuế.

Không được thông đồng với công chức quản lý thuế, người nộp thuế để trốn thuế, gian lận về thuế.

Trường hợp Đại Lý Thuế có hành vi thông đồng với người nộp thuế hoặc tự thực hiện các hành vi trốn thuế, khai thiếu thuế, vi phạm thủ tục về thuế thì người nộp thuế vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sai phạm trên.

Đại lý thuế phải liên đới chịu trách nhiệm và phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân nộp thuế.

Giữ bí mật thông tin cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thuế. +Trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ của Đại Lý Thuế có đủ bằng chứng về việc Đại Lý Thuế không thực hiện đúng trách nhiệm này, gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân nộp thuế thì kiến nghị Cục Thuế đình chỉ hoạt động của Đại Lý Thuế và đại lý thuế phải chịu bồi thường cho tổ chức, cá nhân nộp thuế theo hợp đồng đã ký kết với tổ chức, cá nhân đã nộp thuế.

Đại Lý Thuế có trách nhiệm báo cáo với cơ quan thuế trong các trường hợp sau:

+ Báo Cáo tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế và các thông tin cần thiết khác phục vụ cho hoạt động quản lý khi cơ quan thuế yêu cầu bằng văn bản.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi danh sách nhân viên đại lý thuế, Đại lý thuế phải thông báo cho Cục thuế quản lý thuế trực tiếp, bao gồm:

Danh sách nhân viên Đại Lý Thuế mới được tuyển dụng theo mẫu số 03 ban hành.

Danh sách nhân viên Đại Lý Thuế vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 17 thông tư này hoặc thuyên chuyển, nghỉ việc, nghỉ hưu , chết hoặc đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật theo mẫu số 04 ban hành kèm theo thông tư này.

Cục thuế gửi thông báo của Đại Lý Thuế về danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi qua mạng giao dịch điện tử nội bộ ngành thuế cho Tổng cục thuế trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Đại Lý Thuế.

Tổng cục thuế có trách nhiệm đăng tải danh sách nhân viên đại lý thuế thay đổi trên trang thông tin điện tử của tổng cục thuế trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

Bạn đã cảm thấy sự quan trong của Việc Ôn thi đại lý thuế như thế nào? Và Khóa ôn thi Đại lý thuế được TACA tổ chức chính là giải pháp cho vấn đề này.