Đại Lý Lưu Ký Là Gì / Top 16 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 10/2023 # Top Trend | Uqpx.edu.vn

Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì? Phí Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?

Lưu ký chứng khoán là gì?

Hiểu đơn giản.

Đây là hoạt động ký gửi giữa 3 chủ thể: Nhà đầu tư – Công ty chứng khoán – Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD)

Vậy cái gì sẽ được ký gửi ở đây?

Tất cả các giấy tờ chứng khoán.

Bao gồm: sổ cổ đông, quyền nhận cổ tức, quyền mua… của bạn.

Thông qua Công ty chứng khoán, các giấy tờ này sẽ được ký gửi tại VSD và sau đó ghi nhận trên tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Chứng khoán đã lưu ký và chưa lưu ký khác nhau thế nào?

Về bản chất, hai loại chứng khoán này chỉ khác nhau về hình thức sở hữu.

Chứng khoán chưa lưu ký ghi nhận dưới dạng Sổ cổ đông/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán.

Khi thực hiện lưu ký bạn sẽ phải nộp lại những giấy tờ này, và sau đó chúng cũng sẽ hết hiệu lực.

Ví dụ:

Tại sao phải lưu ký chứng khoán?

Trong một năm bạn thực hiện bao nhiêu giao dịch mua bán?

Giả sử là 20 giao dịch.

Nếu chứng khoán của bạn chưa được lưu ký?

Khi đó bạn phải thực hiện giao dịch qua hình thức trao tay giấy tờ sở hữu, hợp đồng chuyển nhượng, thông báo thay đổi quyền sở hữu cho công ty.

Và nếu bạn ở Hà Nội, còn người bán thì ở Hồ Chí Minh.

Bạn sẽ vẫn phải gặp trực tiếp người bán để thực hiện giao dịch.

Chưa kể đến những rủi ro khác như thất lạc hay lừa đảo…

Theo quy định của Luật chứng khoán.

Chứng khoán của công ty đại chúng (bao gồm niêm yết và chưa niêm yết) phải được lưu ký tập trung tại VSD trước khi thực hiện giao dịch.

Vì thế, bạn sẽ phải thực hiện lưu ký trong trường hợp công ty (mà bạn sở hữu cổ phiếu) chuyển đổi thành công ty đại chúng.

Các bước thực hiện lưu ký tôi sẽ hướng dẫn ngay sau đây.

Làm thế nào để lưu ký chứng khoán?

Để lưu ký chứng khoán, bạn chỉ việc liên hệ với công ty chứng khoán và họ sẽ làm MIỄN PHÍ giúp bạn.

Quy trình gồm 5 bước sau đây:

Bước #1: Mở tài khoản chứng khoán.

Bạn bắt buộc phải mở tài khoản chứng khoán thì mới có thể lưu ký.

Bước #2: Yêu cầu chuyên viên môi giới thực hiện lưu ký.

Ở bước này, bạn cần chuẩn bị trước sổ cổ đông/giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và CMND.

Công ty chứng khoán sẽ yêu cầu bạn điền thông tin vào phiếu gửi chứng khoán theo mẫu có sẵn.

Bước #3: Kiểm tra đối chiếu lại thông tin.

Nếu thông tin không khớp, bạn sẽ phải điền và ký vào mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin của VSD.

Bước #4: Công ty chứng khoán hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD

Bước #5: Thời gian thực hiện lưu ký mất khoảng 7-10 ngày làm việc.

Nếu không có gì sai sót, chứng khoán lưu ký sẽ được ghi tăng tương ứng trên tài khoản của bạn.

Lưu ký chứng khoán có mất phí không?

CÓ!

Tuy nhiên, phí lưu ký chứng khoán rất thấp…

…0.4 đồng/cổ phiếu.

Bạn có thể tính nhanh phí lưu ký như sau:

Giả sử bạn đang sở hữu 100.000 cổ phiếu VSC, tương ứng 4.45 tỷ đồng. Phí lưu ký mỗi tháng là 0.4VND/cổ phiếu, có nghĩa 1 năm bạn chỉ mất 480.000 đồng phí lưu ký cho 4.45 tỷ đồng VSC.

Q&A

Lưu Ký Chứng Khoán Là Gì?

Lưu ký chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Hiểu đơn giản, đây là hoạt động ký gửi giữa 3 chủ thể: Nhà đầu tư – Công ty chứng khoán – Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD).

Vậy cái gì sẽ được ký gửi ở đây? Tất cả các giấy tờ chứng khoán. Bao gồm: sổ cổ đông, quyền nhận cổ tức, quyền mua… của bạn.

Thông qua Công ty chứng khoán, các giấy tờ này sẽ được ký gửi tại VSD và sau đó ghi nhận trên tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư.

Vai trò của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2396/QĐ-BTC năm 2023 thì:

– Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.

– Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

– Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.

– Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định pháp luật.

– Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận với các tổ chức phát hành.

– Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.

– Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

– Giám sát hoạt động của các thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán.

– Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.

– Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin, đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức.

Hướng dẫn lưu ký chứng khoán

Để lưu ký chứng khoán, bạn chỉ việc liên hệ với công ty chứng khoán và họ sẽ làm MIỄN PHÍ giúp bạn.

Quy trình gồm 5 bước sau đây:

Bước 1: Mở tài khoản chứng khoán.

Bạn bắt buộc phải mở tài khoản chứng khoán thì mới có thể lưu ký.

Bước 2: Yêu cầu chuyên viên môi giới thực hiện lưu ký.

Ở bước này, bạn cần chuẩn bị trước sổ cổ đông/giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán và CMND.

Công ty chứng khoán sẽ yêu cầu bạn điền thông tin vào phiếu gửi chứng khoán theo mẫu có sẵn.

Bước 3: Kiểm tra đối chiếu lại thông tin.

Nếu thông tin không khớp, bạn sẽ phải điền và ký vào mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin của VSD.

Bước 4: Công ty chứng khoán hoàn thiện hồ sơ, gửi lên VSD

Bước 5: Thời gian thực hiện lưu ký mất khoảng 7-10 ngày làm việc.

Nếu không có gì sai sót, chứng khoán lưu ký sẽ được ghi tăng tương ứng trên tài khoản của bạn.

Cách Tính Phí Lưu Ký Chứng Khoán

Các Vấn đề chính gồm:

+ Phí Lưu ký Cổ phiếu là gì và từ đâu mà có loại Phí này? + Cách tính Phí Lưu ký Chứng khoán. + Thay đổi về mức Phí Lưu ký Chứng khoán thu từ năm 2023.

– Cách thức thu phí: Như bạn cũng đã biết ở các bài viết trước, Thị trường Chứng khoán Việt Nam được cấu trúc 2 tầng, trong đó cơ quan Quản lý mà ở đây là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ quản lý các thành viên là Công ty Chứng khoán, Ngân hàng Lưu ký và tới lượt các đơn vị này thì họ lại quản lý lại các khách hàng của mình là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Như vậy Phí Lưu ký mà bạn phải trả cho Công ty Chứng khoán thực chất là sẽ trả hết cho Trung tâm, Công ty Chứng khoán ở đây đóng vai trò là người “thu hộ” loại phí này cho Trung tâm. Ví dụ: sau khi hết tháng 4/2023 và vào ngày giao dịch cuối cùng là 28/04/2023 thì Công ty Chứng khoán HSC đã có đủ cơ sở để tính toán loại phí này và đã thu Phí Lưu ký là 84 đồng, sau đó gom toàn bộ tất cả các khách hàng lại và phải chuyển trả cho Trung tâm chậm nhất là ngày 15/05/2023 tới qua Ngân hàng BIDV chi nhánh Hà Thành (Ngân hàng chỉ định thanh toán nơi Trung tâm mở tài khoản Ngân hàng).

Cách tính Phí Lưu ký Chứng khoán

– Nguyên tắc tính Phí Lưu ký được đề cập đến dựa trên Thông tư 241/2023/TT-BTC ngày 11/11/2023 của Bộ Tài chính. Trong đó Phí Lưu ký được phân ra làm 02 loại là: Phí Lưu ký Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền và Phí Lưu ký Trái phiếu. Trong đó mức phí với Cổ phiếu, Chứng chỉ quỹ, chứng quyền là 0,4 đồng mỗi tháng. Còn mức phí với Trái phiếu là 0,2 đồng mỗi tháng. Trong thực tế thì với nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thì gần như 100% là quan tâm tới mức cổ phiếu nên loại Phí Lưu ký Cổ phiếu cũng là chính. Ví dụ: nếu bạn cầm nguyên 1000 cổ phiếu VNM (Vinamilk – Công ty CP Sữa Việt Nam) từ đầu tháng đến cuối tháng 30 ngày thì mức phí mà bạn phải trả là 400 đồng (Rất bé). Lưu ý là ngày ở đây là tính kể cả ngày nghỉ / ngày lễ. Từ 1 đén 30/4 là 30 ngày, chứ không phải tính kiểu chỉ ngày làm việc thực tế độ 22 ngày.

– Lấy ví dụ thực tế cũng tài khoản ở trên để tính Phí Lưu ký Cổ phiếu tháng 4/2023 cho dễ hiểu. Ta có tình trạng tài khoản kết thúc 31/3/2023 – tức là đầu kỳ như sau:

Ta dễ thấy đầu kỳ, Tài khoản này có 4 mã Chứng khoán là 20 cổ phiếu C32, 40 cổ phiếu CTD, 40 cổ phiếu HPG (20 cổ phiếu chờ về không tính) và 40 cổ phiếu MWG. Như vậy tổng số lượng cổ phiếu đầu kỳ của Tài khoản này sẽ là: 20 + 40 + 40 + 40 = 140 cổ phiếu.

Trong ảnh trên, ta dễ thấy đây là phần chụp ghi nhận sự biến động của số lượng cổ phiếu trong kỳ tháng 4/2023. Đáng chú ý và cần phải nhắc lại rằng khi mua bán ngày Thứ 4 – 19/04/2023 thì theo nguyên tắc Ngày thanh toán T+2 như trong bài viết Ngày giao dịch, Ngày Thanh toán, Ngày T và Ngày T+3 trong chứng khoán thì ngày Thứ 6 – 21/04/2023 mới là ngay thanh toán chuyển nhận quyền sở hữu cổ phiếu đó. Tức là bạn mua cổ phiếu ngày 19/4 nhưng thực sự sở hữu để có các quyền nhữ cổ tức, tham dự Đại hội cổ đông lại bắt đầu tính từ ngày 21/04 (Ngày thực sự sở hữu). Để dễ dàng hơn mình xin lập 1 bản Excel Online của Google Bảng ví dụ Cách tính Phí Lưu ký Chứng khoán – Google Sheet để tính ví dụ cho trường hợp này hoặc xem hình sau:

Trong hình ảnh ở trên thì ta có thể dễ dàng thấy được số dư số lượng chứng khoán cuối ngày của tất cả các ngày trong tháng 4/2023. Tổng cộng tất cả các số này cả tháng 4/2023 là 6.630 cổ phiếu. Khi đó ta sẽ chia 30 và nhân với mức phí 0,4 đồng thì kết quả là 84,8 đồng và làm tròn là 84 đồng. Như vậy đây là mức phí mà HSC đã đưa ra để thu đối với Tài khoản trên trong tháng 4/2023. Bạn có thể dễ dàng áp dụng tính thử với các tài khoản của bạn. Để kiểm tra cách tính của Công ty Chứng khoán nơi bạn đang mở tài khoản. Cần nhấn mạnh rằng, loại Phí này chỉ đơn thuần là Phí mà Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thu của toàn Thị trường và các Công ty Chứng khoán chỉ đóng vài trò là “Người thu hộ”. Chứ lâu nay chưa hề có Công ty nào cũng thu thêm vào phần này. Nên cứ theo quy định của Nhà nước nói trên là ra.

Thay đổi về mức Phí Lưu ký Chứng khoán thu từ năm 2023

Theo Thông báo mới nhất tại Thông tư 127/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 27/12/2023 thì từ Ngày 15/02/2023 mức Phí Lưu ký Chứng khoán sẽ thay đổi. Cụ thể: mức Phí Lưu ký với Cổ phiếu, Chứng chỉ Quỹ, Chứng quyền sẽ là 0,3 đồng mỗi tháng (Giảm so với mức cũ là 0,4 đồng mỗi tháng). Riêng mức Phí với Trái phiếu vẫn không đổi và là 0,2 đồng mỗi tháng. Như vậy cứ 1.000 cổ phiếu bạn đang sở hữu như VNM hiện tại thời giá cả lô là 138 triệu đồng thì bạn sẽ phải trả cho Nhà nước Phí Quản lý là 300 đồng mỗi tháng (Thay vì 400 đồng như trước Ngày 15/02/2023).

Tài Khoản Đại Lý Kubet Là Gì? Có Mất Gì Khi Đăng Ký Thông Qua Đại Lý?

Tài khoản đại lý Kubet hay còn gọi là Mã đại lý thực chất là gì? Tạo sao bạn bắt buộc phải điền mã đại lý khi đăng ký tài khoản Kubet? Và khi mở tài khoản Kubet với mã đại lý của chúng tôi thì được hưởng những ưu đãi nào kèm theo? Đấy là những câu hỏi mà rất nhiều người khi đăng ký thành viên tại chúng tôi thắc mắc. Trong nội dung bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp tất cả những vấn đề xoay quanh mã đại lý Kubet DQ3395 của Kubet.asia.

Tài khoản đại lý Kubet là gì?

Tài khoản đại lý là một mã được nhà cái Kubet cấp cho những công ty thành viên của chính họ, thông qua mã đại lý đó thì các công ty con sẽ trực tiếp quản lý hội viên, tạo ra những chương trình khuyến mãi cho người chơi thông qua mã đại lý của chính mình. Đơn cử như khuyến mãi tiền cược miễn phí để trải nghiệm khi đăng ký, hoàn trả cược tuần hay đua top nhận thưởng,… và chỉ khi các bạn đăng ký tài khoản với mã đại lý DQ3395 thì mới được hưởng những ưu đãi có tại Kubet.asia.

XEM THÊM:

Có mất gì khi đăng ký thông qua mã đại lý DQ3395 không?

Câu trả lời là không! Các bạn không những sẽ không mất gì khi đăng ký tài khoản thông qua mã đại lý DQ3395 mà ngược lại, các bạn sẽ đc hưởng rất nhiều ưu đãi cũng như sự hỗ trợ tốt nhất có thể khi đăng ký qua mã đại lý Kubet.asia.

Khi các bạn đăng ký không điền mã đại lý thì tài khoản các bạn vẫn sẽ hoạt động bình thường, Tuy nhiên các bạn sẽ không đc hưởng những chương trình khuyến mãi của dành riêng cho hội viên của mình. Vì vậy các bạn hãy điền mã đại lý DQ3395 để được hưởng khuyến mãi tốt nhất có thể.

Kết luận

Nhà cái Kubet tặng thưởng miễn phí 50.000 vnd chơi đánh bài casino, cá cược thể thao trực tuyến miễn phí. Thắng rút tiền thật về tài khoản ngân hàng trong 5 phút. Không cần nộp tiền, chỉ cần đăng ký tài khoản và liên hệ Zalo hỗ trợ +639983211247 để nhận thưởng

Mã Đại Lý Win2888 Khi Đăng Ký Tài Khoản Là Gì?

– Mỗi khi đăng ký tài khoản thì sẽ có phần bắt buộc và không thể thiếu trong phần điền thông tin hồ sơ đó là yêu cầu nhập mã đại lý. Tại sao phải nhập mã đại lý ? Mã đại lý có tác dụng và chức năng và tác dụng và chức năng gì mà quan trọng như vậy?

Mã Đại Lý Win2888 Khi Đăng Ký Tài Khoản Là Gì? Mã đại lý win2888 có chức năng gì khi đăng ký?

– Chức năng là bảo mật và đảm bảo an toàn cho tài khoản của bạn khi đăng ký từ máy chủ, mã đại lý cũng góp phần không thể thiếu đối với việc đăng ký tài khoản

– Có tác dụng là quản lý phần tích luỹ điểm đổi quà trong phần khuyến khuyến mãi, người chơi có thể hưởng quyền lợi từ phần thông tin mã đại lý.

Quý khách vui lòng điền mã đại lý win2888 là AF7976 vào phần mã đại lý khi đăng ký tài khoản trên win2888

Mã đại lý AF7976 là mã đại lý chuẩn của nhà cái win2888, để tránh giả mạo link khi đăng ký các bạn truy cập vào link này

– Khi các bạn đăng ký tài khoản win2888 với mã đại lý AF7976, bạn co thể hưởng được trọn các gói khuyến mãi có giá trị. Khi đăng ký qua mã đại lý AF7976 cá bạn được tích luỹ điểm trong mã đại lý để đổi lấy những phần quà có giá trị như xe SH , điện thoại iphone 6,6S,plus, xe tay ga, laptop, nhẫn hột soàn… và nhiều phần quà có giá trị khác. quý khách có thể đổi lấy quà hoặc đổi láy tiền mặt, chúng tôi sẽ xem xét tài khoản của các bạn đã có đăng ký mã đại lý không và sẽ quy món quà đó ra giá trị thị trường bao nhiêu thì sẽ chuyển về tài khoản cho các bạn bấy nhiêu.

– Khi đăng ký có mã đại lý thì tài khoản của quý khách sẽ được mã đại lý AF7976 lưu trữ suốt đời, khi bạn quên hay mất tài khoản thì bạn chỉ cần cung cấp những thông tin như tên và số điện thoại thì win2888 sẽ kiểm tra và lấy lại tài khoản cho các bạn

Kết: vì vậy quý khách vui lòng điền mã đại lý khi đăng ký ạ.